Nye Hammerfest kommune

 

 

 

 

Velkommen til Nye Hammerfest

Felles kommunevåpen

På denne nettsiden finner du informasjon om kommunesammenslåingen mellom Kvalsund og Hammerfest kommune.

Days
Hours
Minutes

igjen til sammenslåingen

Om prosjektet

PROSESS OG MÅL

PROSESS OG MÅL FOR SAMMENSLÅINGEN

INTENSJONSAVTALE OM KOMMUNESAMMENSLÅING MELLOM KVALSUND KOMMUNE OG HAMMERFEST KOMMUNE
Les mer her

DELPROSJEKTER

16 Delprosjekter

Dekker de fleste kartlagte oppgaver Struktur, forvaltning, tjenestekvalitet, utvikling, samarbeid, formaliteter mm
Les mer her

PROSJEKTORGANISERING

PROSJEKTORGANISERING

Å danne nye Hammerfest kommune er en stor jobb som krever mange forskjellige områder. Her er en liten oversikt over organiseringen av dette store prosjektet.
Les mer her

ROLLEBESKRIVELSER

ROLLEBESKRIVELSER-TEMAGRUPPER

Her finner du en oversikt over alle roller og temagrupper i forbindelse med kommunesammenslåingen
Les mer her

Politikk og Utvalg

FYLKESMANNENS FELLESMØTE 31.08.17

Torsdag 31.8 møttes kommunestyrene i Kvalsund og Hammerfest til et felles møte for å etablere fellesnemda i tråd med inndelingsloven. Fellesnemda skal lede arbeidet mot kommunesammenslåingen 1.1.2020.

FELLESNEMNDA

FELLESNEMNDA

Fellesnemnda har som oppgave å forberede, samordne og gjennomføre arbeidet med å etablere og bygge den nye kommunen
Les mer her

ARBEIDSUTVALG

ARBEIDSUTVALG

Arbeidsutvalget kan følge sammenslåingprosessen, fatte vedtak på områder fastsatt av fellesnemnda og innstille saker.
Les mer her

INTENSJONSAVTALE

INTENSJONSAVTALE

Intensjonsavtale om kommune sammenslåing mellom Kvalsund og Hammerfest kommune.
Les mer her

INTERIMSNEMNDA

INTERIMSNEMNDA

Innkallinger og protokoller. NB! Interimsnemnda opphørte da fellesnemnda ble etablert
Les mer her

MØTEKALENDER

MØTEKALENDER

Her finner du en oversikt over alle møtevirksomhet i prosjektet.
Les mer her

Kommunekart

Klikk på kartet

Hammerfest og Kvalsund byvåpen
Abonner på
Nyhetsbrev

Kontakt Info